Obračun doprinosa


Poštovani pomorci,

prema novim zakonskim promjenama od 1.1. 2016. vezano za obvezno plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja - omogućili smo vam javno korištenje Crosma online servisa za informativni obračun doprinosa.

Uplate

Vaše uplate izvršite uobičajenim načinima plaćanja (internet bankarstvo, pošta, banka, FINA) na navedene račune, ne na račun CROSMA-e.

Uvid u stanje dugovanja

CROSMA nema uvid u stanje Vaših dugovanja za doprinose. Stanje možete provjeriti pri nadležnoj Poreznoj upravi ili putem servisa E-Građani (E-Porezna)

Plaćanje računa skeniranjem barkoda

Ukoliko unesete OIB u obračun, sustav će generiirati barkodove koji nakon skeniranja u Vašem internet bankarstvu automatski ispunjava stavke uplate.

Primjena obračuna

Obračun je valjan za period od 01.01.2016. od kada su nastupile nove zakonske odredbe. Ukoliko se radi obračun koji uključuje dvije različite godine (npr. 2018 i 2019), taj izračun treba raditi odvojeno i to: prvi dio s završetkom 31.12.2018., a drugi dio s početkom 01.01.2019.

Poziv na broj odobrenja

Unesite Vaš OIB kako bi uplatni računi bili ispravno generirani.

.