Obračun doprinosa


Poštovani pomorci, prema novim zakonskim promjenama od 1.1. 2016. vezano za obvezno plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja - omogućili smo vam javno korištenje Crosma online servisa za informativni obračun doprinosa.

Uplate
Vaše uplate izvršite uobičajenim načinima plaćanja (internet bankarstvo, pošta, banka, FINA) na navedene račune, ne na račun CROSMA-e.

Primjena obračuna
Obračun je valjan za period od 01.01.2016. od kada su nastupile nove zakonske odredbe.
Za period od 01.01.2017. obračun je prilagođen novim iznosima osnovica prema zadnjoj zakonskoj odredbi. Ukoliko se radi obračun koji uključuje dvije različite godine (npr. 2018 i 2019), taj izračun treba raditi odvojeno i to: prvi dio s završetkom 31.12.2018., a drugi dio s početkom 01.01.2019.

Poziv na broj odobrenja
Unesite Vaš OIB kako bi uplatni računi bili ispravno generirani.